Juridiskt ansvar

Att äga en enhet i en resortanläggning blir en form av trepartsförhållande. Därför är det extra viktigt att du sätter dig in i vem som ansvarar för vad.

– Försäkringsfrågan

Som bostadsrättsägare ansvarar du för att din egen enhet är försäkrad. Du är skyldig att teckna en bostadsrättsförsäkring som täcker ev. skador i din enhet, t ex vattenläcka, maskinfel eller liknande. Övriga skador för själva anläggningen täcks av föreningens fastighetsförsäkring.

Du kan också behöva teckna en separat hemförsäkring för lösöre , dvs för möbler, husgeråd och personliga  tillhörigheter. Kolla vad som gäller för din vanliga hemförsäkring ibland täcker den lösöre på annan plats (fritidsboende) upp till 50 000 kronor. Beroende på hur stor enhet du äger kanske detta inte är tillräckligt utan att du ändå måste teckna en separat hemförsäkring.

Om något går sönder eller försvinner när du själv som ägare eller din familj är i din enhet får du själv stå för kostnaden av detta, alltså även självrisken om det går på din hemförsäkring.  Däremot är du inte ersättningsskyldig om hotellgäster som bott i din enhet har orsakat att något gått sönder eller försvunnit. Kostnaden för detta står hotellet för, se nedan under hotellets ansvar.

– Slitage och underhåll

Kostnaden för vanligt underhåll och slitage av din enhet, dvs allt som finns innanför dörren i din lägenhet får du själv stå för. Kostnaden för detta ingår inte i bostadsrättsavgiften. Här är det ingen skillnad mot vad som gäller för vanliga bostadsrätter.

När det blir aktuellt att fräscha upp din enhet kommer du att få information om detta. Styrelsen ser fortlöpande över anläggningen i samarbete med hotelloperatören. Om det är något som behöver underhållas i din enhet kommer du i god tid att få uppgift om detta och vad kostnaden för detta kommer att bli.

Yttre underhåll av din enhet står föreningen för, det ingår i bostadsrättsavgiften.

Föreningens ansvar

Bostadsrättsföreningen har tecknat en gemensam fastighetsförsäkring för hela anläggningen som gäller för allt som hänger ihop med själva fastigheten, dvs allt utanför din dörr.

När det gäller underhåll av själva fastigheten ingår kostnaden för detta i den bostadsrättsavgift du betalar till föreningen. Här är det heller ingen skillnad mot vad som gäller för vanliga bostadsrätter.

Trädgårdsskötseln ligger också på föreningen som i sin tur har avtal med Kungsresort.

Hotellets ansvar

Hotelloperatören sköter allt det praktiska med nyckelutlämning, avsyning, bäddning, frukost, städning och att tar betalt av hotellgästerna. I avsyningen ingår även att hotellet ersätter ev. sönderslagna eller borttappade inventarier. När du själv kommer till din enhet ska allt alltid finnas på plats enligt den inventarieförteckning som gäller för din enhet. Om så inte är fallet kontaktar du receptionen.