Avtal tecknas med entreprenören för hotellet. Det finns ett avtal om fast ersättning per natt som fastställs vid årsstämman. Ersättningen varierar beroende på säsong.